CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Support

Support

Support

Price

نقره‌ای

برای شروع یک تغییر بزرگ

استقرار در فضای ابری همسا

آموزش راه‌اندازی کمپین‌های ارتباطی

ارائه گزارشات دوره‌ای

ارائه بازخوردهای ارتباطاتی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

ارائه گزارش‌های تفصیلی شناخت سازمان

ارائه گزارش‌های تفصیلی شناخت سازمان

طراحی و تولید محتوای کمپین‌های ارتباطی

کارشناس اختصاصی پشتیبان سازمان

۹۹هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه

طلایی

برای تحلیل و مدیریت اثربخشی تغییر بزرگ

استقرار در فضای ابری همسا

اجرای اولین کمپین ارتباطی

آموزش راه‌اندازی کمپین‌های ارتباطی

ارائه گزارش‌های دوره‌ای

ارائه بازخوردهای ارتباطاتی

داشبورد هوش تجاری

پشتیبانی ۲۴ ساعته

طراحی و تولید محتوای کمپین‌های ارتباطی

کارشناس اختصاصی پشتیبان سازمان

۱۹۹هزار تومان

به ازای هر کاربر در ماه

پلاتین

برای شما جریان‌ساز دستیابی به اهداف سازمان خواهیم شد

استقرار در فضای ابری سازمان

توسعه محصول به درخواست مشتری

طراحی و تولید محتوای کمپین‌های ارتباطی

ارائه گزارش‌های تفصیلی شناخت سازمان

آموزش راه‌اندازی کمپین‌های ارتباطی

ارائه گزارش‌های دوره‌ای

ارائه بازخوردهای ارتباطاتی

داشبورد هوش تجاری

کارشناس اختصاصی پشتیبان سازمان

پشتیبانی ۲۴ ساعته

نیازمند بررسی

lh3


ایمیل: info@hamsaa.ir

با ما در لینکدین و واتساپ گفتگو کنید

خدمات همسا

  • اپلیکیشن همسا
  • شبکه‌گردانی
  • هوش تجاری
  • دلبستگی سازمانی
  • آموزش