۹ تکنیک برای اینکه یک راهبر اثربخش باشید

داشتن کارکنان وفاداری که به انجام خواسته‌های مدیر خود علاقه دارند، جوهره یک رهبری اثربخش و قدرتمند است. این قدرت ضمن اینکه واقعی است، اما… همیشگی نیست! با درخواست و اجبار و خواهش به دست نمی‌آید. مانند عمارت برافراشته‌ای است

lh3


ایمیل: info@hamsaa.ir

با ما در لینکدین و واتساپ گفتگو کنید

خدمات همسا

  • اپلیکیشن همسا
  • شبکه‌گردانی
  • هوش تجاری
  • دلبستگی سازمانی
  • آموزش