H A M S A A
کلید ارتباطات درون سازمانی: گوش کردن فعال! Active Listening

به امپراطوری هیتلر فکر کنید! هیتلر را رئیس یک سازمان فرض کنید؛ رئیسی بسیار مقتدر و توانمند! که هدفش کشورگشایی (شما بخوانید: توسعه و رشد سازمانش) بود. او برای رسیدن به هدفش از هیچ کاری (واقعا از هیچ کاری!!!) دریغ

lh3

تلفن تماس: 91300827 021
ایمیل: info@hamsaa.ir

با ما در لینکدین و واتساپ گفتگو کنید

خدمات همسا

  • اپلیکیشن همسا
  • شبکه‌گردانی
  • هوش تجاری
  • دلبستگی سازمانی
  • آموزش