H A M S A A
کلید ارتباطات درون سازمانی: گوش کردن فعال! Active Listening

به امپراطوری هیتلر فکر کنید! هیتلر را رئیس یک سازمان فرض کنید؛ رئیسی بسیار مقتدر و توانمند! که هدفش کشورگشایی (شما بخوانید: توسعه و رشد سازمانش) بود. او برای رسیدن به هدفش از هیچ کاری (واقعا از هیچ کاری!!!) دریغ

تلفن تماس: 44227265
ایمیل: info@hamsaa.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید

دسترسی سریع

  • چرا همسا
  • داسان‌های موفقیت
  • درباره ما
  • تماس با ما

خدمات همسا

  • شبکه گردانی
  • ابزار همسا
  • هوش تجاری
  • افزایش دلبستگی سازمانی
  • آموزش