چرا نجات شما در گرو ایجاد دلبستگی در سازمان است؟

هزینه‌هایی که دلسردی کارکنان سازمان به مدیران تحمیل می‌کند اگر از شما بپرسند به چه دلیل کار می‌کنید چه پاسخی خواهید داد؟ به خاطر پول؟ پاداش و مزایا؟ مرخصی؟ ترفیع؟ سفرهای تشویقی؟ رضایت شغلی؟! شاید سوال بعدی کمک کند تا

lh3


ایمیل: info@hamsaa.ir

با ما در لینکدین و واتساپ گفتگو کنید

خدمات همسا

  • اپلیکیشن همسا
  • شبکه‌گردانی
  • هوش تجاری
  • دلبستگی سازمانی
  • آموزش