ظهیر ایده
۳ ماه پیش

علت این پدیده فقر است. اما فقر ابعاد مختلفی دارد. باید دامنه و ماهیت این ابعاد رو شناخت و به سیاستگذاران ارائه داد. این بحث در سیاست کلان اجتماعی و فرهنگی قابل حل خواهد بود. متاسفانه سیاستگذاران ما آن کار دیگر میکنند ... #ایده_کاری #کودکان_کار

ظهیر ایده
۳ سال پیش

چه خوب بود آدما تو جامعه یا موقع خرید یا معامله یا هر رابطه ای، یه برگه هوشمند داشتن که اعتبار اجتماعی شون رو نشون میداد.