­

همسا را دسته‌بندی کردیم!

از همان ابتدا، یکی از درخواست‌های مکرر شما همسایه‌های عزیز دسته‌بندی ایده‌ها و مسئله‌ها بود. ما هم که معتقدیم #همسا #اپلیکیشن شماست و برای همین به‌سرعت دست به کار شدیم. #اتاق_فکر ی تشکیل دادیم و دور هم فکر کردیم دسته‌بندی باید چگونه باشد تا رضایت خاطر شما به همراه آورد. از آن‌جا که همیشه دوست [...]