­

۴ تمرین برای تمرکز بیشتر که امروز می‌توانید امتحانشان کنید.

در دنیای شلوغ کنونی ذهن ما بطور مداوم متوجه مسائل مختلف می‌شود و همین موجب می‌شود در افکار و احساسات خود دچار پراکندگی شویم. پراکندگی در افکار و احساسات نیز موجب ایجاد استرس و در بعضی مواقع ایجاد خشم در ما می‌شود. خیلی از ما حتی پنج دقیقه نیز فرصت نداریم که بنشینیم و خود [...]