­

انسان خلاق، یا ذهن پرسش‌گر!

انسان خلاق کسی است که ذهنی پرسش‌گر، ایده‌پرداز و پویا دارد و به راحتی می‌تواند با شکستن کلیشه‌ها، موقعیت و موفقیت‌های جدیدی را ایجاد کند. چنین دیدگاهی بیشتر به یک داستان شبیه است؛ داستانی که از فرد آغاز می‎شود و سپس در خانواده، گروه‎ و محیط‌ها منتشر می‌شود. در حقیقت ما نمی‌توانیم انسانی را بیابیم [...]