­

همسا در نقدروید بررسی شد

به دنبال خبرهای پیشین از تحلیل #همسا در رسانه‌های اجتماعی، چند روز پیش مقاله‌ای با عنوان «همسا، بهترین برنامه برای ایده‌های شما» در #نقدروید منتشر شد. نویسنده‌ی این مقاله در چند سطر به بررسی و تحلیل همسا پرداخته است. بزرگترین مزیت از نظر نویسنده‌ی این مقاله «عدم اتلاف وقت» در این شبکه‌ی اجتماعی است. این [...]