­

چرا از شما می‌خواهم ایده هایم را بدزدید؟

اشتباهی که همه‌مان درباره‌ی ایده‌هایمان داریم ست گادین – ترجمه: ساره سلوکی   در بنیان اقتصاد صنعتی نکته‌ای نهفته است: «هر چیزی که برای تو نیست، مال من است» و این همان چیزی است که ما را در مورد ایده ها به اشتباه انداخته است. اگر هر کسی به کارخانه من بیاید و یک نمونه‌ی [...]