مصطفی مسئله
۳ ماه پیش

کسی میدونه چه ترکیبی میتونه باعث این بشه که گِل و اب کثیف و بارون روی ماشین و شیشه ماشین نچسبه ؟؟