مسعود مسئله
۳ ماه پیش

بعضی عکس ها در نسخه ی ویندوز #همسا برام نمایش داده نمیشن! کسی راه حلی بلده؟کسی هم این مشکلو داره؟! #انتقادات #پیشنهادات #همسا #فناوری