H A M S A A
3 گام برای ایجاد دلبستگی سازمانی

وقتی کلمه دلبستگی (Engagement ) در سازمان را می‌شنوید، چه مفهومی در ذهنتان تداعی می‌شود؟ به نظر شما ایجاد دلبستگی سازمانی، چه پیش‌نیازهایی لازم دارد؟ هزینه‌های ایجاد دلبستگی در سازمان چقدر است؟ منافع و اثرات وجود دلبستگی در سازمان چیست؟

چگونه اعتماد سازی در سازمان رخ می‌دهد؟

لطفا به این پرسش‌ها فکر کنید: • شما پول خود را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ • مراقبت از فرزندتان را به چه کسی می‌سپارید؟ • اتومبیل خود را برای تعمیر پیش کدام مکانیک می‌برید؟ • در هنگام بیماری‌ِ خود یا

مدل RESPECT در دلبستگی سازمانی

وقتی افراد برای کسی ارزش و احترام بیشتری قائل می‌شوند، برایش مشتاقانه‌تر، دلسوزانه‌تر و با کیفیت بیشتری کار می‌کنند. مدل Respect یا «احترام» مسیر میان‌بری را برای رسیدن به چنین رابطه‌ای بین کارکنان سازمان شما فراهم می‌کند. با اطمینان می‌توانم

lh3

تلفن تماس: 44227265
ایمیل: info@hamsaa.ir

ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید

خدمات همسا

  • شبکه گردانی
  • ابزار همسا
  • هوش تجاری
  • افزایش دلبستگی سازمانی
  • آموزش